top of page
Ray Rosario
Ray Rosario

As nosas xeracións futuras sempre foron unha das miñas prioridades. Teño a sorte de colaborar con Michelle Danvers-Foust, directora do Programa Upward Bound do Bronx Community College para implementar un programa que educa aos estudantes en asuntos exteriores. Este proxecto pasou a formar parte do currículo e céntrase en cuestións de auga limpa e como podemos marcar a diferenza. Ademais de coñecer este tema, tamén recaudarán os fondos para un pozo de sondaxe en Tanzania, África.

Michelle e eu recoñecemos que tamén hai que aumentar a conciencia global nos Estados Unidos e consideramos que esta sería unha excelente oportunidade para empatar en ambos os asuntos. É importante non só prepararse  estudantes para o  futuro a través da lectura, a escritura e a aritmética; pero a  expoñelos  cuestións internacionais da humanidade  como  ben. Os principais compoñentes do proxecto é a docencia crítica  habilidades de pensamento e liderado.

Isto   proxecto axudará a conformar os nosos futuros líderes e

mentes sobre a humanidade, así como deixar toda a vida

impacto  sobre todos os implicados de ambos  lados.    

bottom of page