top of page
LESON LAVI
Leson Lavi
Se Responsablite nou pou nou RENMEN tout timoun kòm pwòp pa nou
Travay Ansanm
Rèv Ak Objektif
Lanmou san kondisyon
Kado pou bay
Man
Nou
Ou pa te viv jodi a jiskaske ou te fè yon bagay
Pou yon moun ki pa janm ka remèt ou
Lè w espesyal
Pa gen Baryè
Pwoteje Tout Lavi
Swiv kè ou
Kè kontan
bottom of page