top of page
Ray Rosario

RENMEN

An Exercise Book for the Spirit of Humanity - Practicing LOVE is about developing a universal framework for strengthening our capacity to love and grow in times where hope and faith are needed. It helps us work on increasing the love we have for ourselves while connecting with others in a healthy and positive manner. There are guidelines to Practicing Love and information to digest upon starting.

 

This book/journal touches on how to view and understand our personal past, honesty, fear, insecurities, technology and its effects. These topics are part of all our lives and vital to our growth. Understanding the impact will assist us in becoming critical thinkers and an active participant in life. Practicing LOVE is an ongoing exercise, a stepping stone in the right direction that will strengthen us in becoming grounded with humility and humanity while making a difference in the lives of others. Small steps with great impacts. Journal writing and sketch pages are provided at the back of the book for expression.

Klike sou liv pou achte

PRATIKE

Tan refleksyon & Panse kritik
Book
Information
Ray Rosario
Ray Rosario
Ray Rosario
Ray Rosario
Pou achte ebby Magazine
klike sou paj atik la
Ray Rosario
Ray Rosario
Ray Rosario
Ray Rosario
Download
Faith Article
Ray Rosario

Students: download and complete the Practicing Love PDF student reading guide.

Ray Rosario
Ray Rosario  Cornel West
Ray Rosario
Ray Rosario
Ray Rosario
Ray Rosario
Ray Rosario

gman0717:

Liv sa a ki onèt, perspicaces e ki fè reflechi imedyatman te kaptire m ', epi mwen te frape pa jan fasil mwen te kapab gen rapò ak anpil nan konsèp yo prezante yo. Mwen te santi kòmsi otè a t ap eksprime anpil panse ak santiman mwen menm mwen te fè eksperyans, men mwen pa t janm pran tan pou m reflechi sou, apresye oswa aprann nan men.


Mesaj yo bay yo se enspirasyon, saj ak bèl, epi ankouraje lektè a aprann ak fè eksperyans lajwa ki soti nan pratike zak ki sanble senp yo ki te malerezman pèdi nan rezo sosyal konplèks la ak sosyete ki kondwi teknoloji jodi a. Sa yo enkli konsèp tankou pèmèt padon, yo te apresye, fè aksyon chak jou nan jantiyès, ak apwoche mond lan soti nan yon kote nan renmen.


Nan epòk sa yo difisil ak pwofondman divizyon, mesaj yo prezante nan liv sa a bezwen plis pase tout tan.

Ray Rosario
Ray Rosario

SM:

Gen moun nan monn sa a ki ka touche kè nou nan fason ki vrèman pwofon e ki gen sans.  Liv sa a se yon rapèl de sa, ke pi gwo kado nou an se renmen ak RENMEN DI….kèlkeswa ki moun oswa sa ki vin nan wout nou, choute pòt sa a desann ... fè sa ou gen pou asire w ke limyè a toujou bò kote ou ... sa a. se pa yon lekti yon sèl fwa, liv sa a dwe kenbe nan valiz ou kòm yon rapèl ke si jou ou oswa yon moun vin jwenn ou, voye jete LANMOU sou yo, antoure tèt ou ak limyè Lanmou.  

 

Mèsi Ray pou rapèl la.. e wi NYC ka vrèman fè w tounen yon nanm anmè!!

Andre Soliz

Hey mesye, mwen panse ou ta dwe gade nan nouvo liv enspirasyon sa a ki rele PracticingLOVE. Pou nenpòt moun ki ta ka itilize yon sekous nan ankourajman / pozitivite, ou ta dwe jwenn liv sa a. Mwen te kapab fasilman konekte ak gen rapò ak anpil eksperyans ki dekri nan lekti sa a, ke mwen panse yo ta dwe pataje pami lòt moun. Mèsi anpil, Ray, paske w te louvri je m epi ou te yon enspirasyon nan pratik chak jou mwen nan lavi.

bottom of page